Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Tamara van Ark voor Medische Zorg gaan samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid in gesprek met alle betrokken zorgpartijen over de vraag hoe de Nederlandse zorg in de toekomst op het hoogste niveau kan blijven en verder verbeteren. Het kabinet heeft hiervoor een discussienota samengesteld die ter consultatie aan onder meer ervaringsdeskundigen, beroepsorganisaties, zorginstellingen, gemeenten, vakbonden en verzekeraars wordt voorgelegd. De uitkomsten daarvan worden uitgewerkt in de contourennota over de toekomst van de zorg. Dit meldt Rijksoverheid. 

Nederland heeft een goede gezondheidszorg, maar de houdbaarheid daarvan staat steeds meer onder druk. De toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en financiële middelen zorgen ervoor dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg achteruit gaat als het kabinet nu niet in actie komt. De afgelopen jaren heeft het al samen met verantwoordelijke partijen ingespeeld op deze veranderingen. Dit heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven rond het aantrekken van zorgpersoneel, het verminderen van administratieve lasten en het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Er is echter meer nodig om de zorg toekomstbestendig te maken.

Drie hoofdthema's

Het kabinet heeft drie hoofdthema’s vastgesteld waarop actie nodig is. Het gaat om 1) Preventie en Gezondheid, 2) Organisatie en Regie en 3) Vernieuwing en Werkplezier. Binnen deze drie thema’s worden meerdere beleidsopties voorgesteld waarover het kabinet in gesprek wil met alle betrokken partijen. De voorgestelde opties variëren van aanpassingen van zorgwetten tot andere financiële prikkels tot nieuwe manieren van samenwerken. De precieze opgave verschilt per zorgdomein, van onder andere huisartsen tot ziekenhuizen, tot ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Door: Nationale Zorggids