Normal_vaccineren_inenten_prik

Zorgmedewerkers en patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen vooralsnog geen voorrang bij het inenten tegen het coronavirus. Dit tot grote verbazing van het personeel, patiënten en hun familieleden. Ook MIND, De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), MIND Ypsilon en de Nederlandse ggz hebben inmiddels hun onvrede hierover uitgesproken en zien dat de tweede coronagolf grote gevolgen heeft voor mensen met psychische gevolgen. Dit meldt Ypsilon. 

Mensen met ernstige psychische problemen zijn kwetsbaar door de comorbiditeit. Dit betekent dat iemand één of meer (chronische) aandoeningen heeft, naast de hoofddiagnose. Iemand met een ernstige psychische aandoening, leeft vaak minder kort dan mensen zonder die aandoening. Deels doordat de lichamelijke aandoening die zij naast of als gevolg van hun psychische aandoening hebben of door de medicatie die zij gebruiken.

Die comorbiditeit heeft het ministerie ook in het vizier, maar heeft geen voornemens om haar plannen omtrent vaccineren te wijzigen. Daarom hebben de Nederlandse ggz en de NVvP al een brief naar de minister gestuurd.

Door: Nationale Zorggids