Normal_vaccin_inenten_prik

Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week laten weten dat medewerkers en patiënten in een ggz-instelling toch voorrang krijgen bij het vaccineren tegen corona. MIND en naasten van deze cliënten zijn blij met dit nieuws. Een snelle coronaprik zorgt ervoor dat noodzakelijk ggz bij complexe psychische aandoeningen door kan gaan en dat de angst voor een besmetting onder deze kwetsbare groep ook losgelaten kan worden. Dit meldt MIND. 

In maart krijgen de zorgmedewerkers intramurale ggz een prik van Moderna en tegen het einde van het eerste kwartaal en begin tweede kwartaal worden intramurale ggz-cliënten ingeënt met het Moderna-vaccin, zo blijkt uit de planning van het ministerie van Volksgezondheid.

Combinatie van problemen

“Veel patiënten hebben te maken met een combinatie van geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen. Zij zijn dus extra kwetsbaar voor het coronavirus. Bovendien is het uitermate moeilijk om de coronamaatregelen te hanteren bij het verlenen van zorg aan mensen met complexe aandoeningen in een instelling”, legt MIND-directeur Marjan ter Avest uit. Ze noemt het onwenselijk dat medewerkers een mondkapje en witte pakken dragen bij deze groep cliënten en ook is het menselijk contact noodzakelijk.

Door: Nationale Zorggids