Normal_thuiswerken

 Nu het kabinet het advies van het Outbreak Management Team overneemt om de scholen na 25 januari dicht te houden, is betaald coronaverlof voor werkende ouders een bittere noodzaak, zegt FNV. Uit een peiling van de vakbond onder ruim 1.250 leden en niet-leden blijkt dat 85 procent (ernstige) problemen voorziet bij de combinatie van werk, opvang en thuisonderwijs als de sluiting langer dan 19 januari duurt. Dit meldt FNV.

“We zien dat werkende ouders op hun tandvlees lopen en uitvallen. De druk gaat alleen nog maar verder oplopen. Onbegrijpelijk dat deze groep na onze herhaaldelijke oproepen nog steeds volledig buiten het vizier van minister Koolmees valt. Hoeveel mensen moeten omvallen door druk, spanning en stress voordat er aanvullende maatregelen komen?”, vraagt FNV-bestuurslid Judy Hoffer zich af.

Combineren veel zwaarder dan vorige lockdown

Uit de FNV-peiling blijkt dat op dit moment 74 procent van de ondervraagden de combinatie werk, opvang en thuisonderwijs van hun kinderen zwaar tot zeer zwaar vindt. Ze geven de combinatie een zware onvoldoende: rapportcijfer 4,4. Ten opzichte van de sluiting van de opvang en scholen in het voorjaar van 2020, geeft 78 procent aan het zwaarder te vinden.

Hoewel het grootste deel van de ondervraagden aangeeft dat het thuisonderwijs nu beter op orde is (54 procent), is 63 procent van de ouders meer tijd hieraan kwijt dan vorig jaar. 41 procent is 2 tot 4 uur per dag hieraan kwijt, naast hun werkzaamheden. Zo’n 33 procent geeft aan tot 2 uur per dag kwijt te zijn aan begeleiding, ruim 20 procent 4 tot 6 uur en 6 procent 6 uur of meer per dag.

Geen afspraken met werkgever

De grootste groep geeft aan geen afspraken te hebben gemaakt met hun werkgever om de combinatie van werk, opvang en thuisonderwijs te kunnen volhouden. 26 procent deelt zelf zijn werktijden in en haalt gemiste uren in op andere tijden. Een klein deel neemt betaal of onbetaald verlof op. “Het risico op overbelasting is groot wanneer ouders in tijd die bedoeld is voor ontspanning en herstel, wordt gebruikt om werk in te halen. Dat moeten we voorkomen”, aldus Hoffer.

‘Coronaverlof zeer welkom’

87 procent vindt het een goed plan dat er betaald coronaverlof komt voor werkende ouders. Hiervan geeft 71 procent aan daar zeker gebruik van te willen maken. Naast het betaald verlof, geven de ondervraagden aan geholpen te zijn met minder thuisonderwijs, meer ondersteuning bij thuisonderwijs, een meer flexibele opstelling van hun werkgever en meer collega’s om de oplopende werkdruk op te vangen. In België en Duitsland krijgen werkende ouders al extra betaald verlof toegekend en dat zou volgens FNV ook in Nederland moeten gebeuren. FNV pleit hier al voor sinds de eerste sluiting van scholen en opvang in 2020.

Inmiddels is het kabinet hierover in gesprek met de sociale partners en heeft het aangegeven bereid te zijn een bijdrage te willen leveren. 

Door: Nationale Zorggids