Normal_rss_entry-267754

Homogenezings- en conversietherapie moet snel strafbaar worden gesteld, zo vindt de Tweede Kamer. Het kabinet moet begin 2021 met een wetsvoorstel komen om de omstreden therapieën, die homoseksualiteit zouden 'genezen', strafbaar te stellen. Een voorstel daartoe werd dinsdag door de Kamer aangenomen. Bovendien moet er een plek komen waar mensen zich kunnen melden als ze slachtoffer zijn geweest van zulke therapie.

Al in 2019 stemde een meerderheid van de Kamer voor een verbod. Indiener van de motie Kamerlid Vera Bergkamp (D66) zei toen: "Homogenezing is beschadigend. Je kunt mensen niet in hun wezen wijzigen, en je zou dat überhaupt niet moeten willen. D66 wil dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn."

Uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer kwam in de zomer van 2020 naar voren dat naar schatting vijftien personen en organisaties in Nederland 'homogenezing' aanbieden. Die therapie had voor betrokkenen "schadelijke gevolgen", aldus het rapport.

Door: ANP