Normal_marijuana-2248066_640

De lockdownmaatregelen in Nederland zorgen voor een toename van psychosociale stressoren. Mensen vereenzamen, krijgen te maken met werkloosheid en hebben zorgen over hun mentale gezondheid. Deze ontwikkelingen leidden tot een grote bezorgdheid over de impact van de lockdown op kwetsbare mensen, zoals cannabisgebruikers. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben onderzocht of de lockdown invloed heeft gehad op verandering in cannabisgebruik of toename van verslavingsproblemen. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder mensen die bijna dagelijks cannabis gebruiken, blijkt dat het gebruik op groepsniveau in de eerste maanden van de lockdown sterk is toegenomen, maar dat er grote verschillen zijn tussen de individuen, als het gaat om de ernst van verslaving. Dit meldt de UvA. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat werkloosheid gepaard kan gaan met een toename van verslaving. Dit is vooral te zien bij jonge mannen. Gebruikers van cannabis geven aan dat de drug stress en spanning vermindert. Het huidige onderzoek laat zien dat het gebruik van cannabis in de eerste maanden van de lockdown sterk toenam. Sociale isolatie vergrootte de motivatie om de drug te gebruiken. Ook bleek dat, hoewel er meer vereenzaming optrad en 30 procent zijn baan verloor, er onder de gebruikers geen veranderingen waren in gevoelens van depressie of angst.

De resultaten laten zien dat de lockdown vrijwel geen impact heeft gehad op het geestelijk welzijn van cannabisgebruikers. Toch zijn er grote individuele verschillen te zien. Uit het onderzoek blijkt dat meerdere factoren bijdragen aan het toenemende gebruik van cannabis, zoals de ernst van de verslaving voorafgaand aan de lockdown, de mate van familiecontact, angstgevoelens en andere aan corona gerelateerde zorgen. Dat laat zien dat het belangrijk is om ook naar individuele verschillen te kijken en de langetermijneffecten van de lockdown.

Door: Nationale Zorggids