Normal_normal_school_groep_kinderen

De persoonlijkheidstrek narcisme ontstaat in de kindertijd. Zijn kinderen met narcistische trekken ook betere leiders? Onderzoek onder leiding van UvA-onderzoekers Eddie Brummelman en Barbara Nevicka toont aan dat hoewel kinderen met narcistische trekken niet uitblinken in leiderschap, ze wél eerder worden gezien als leider. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam. 

Volgens organisatiepsycholoog Nevicka leven we in een tijdperk van narcistisch leiderschap. “Over de hele wereld zien we de opkomst en afgang van narcistische leiders – leiders die een opgeblazen beeld hebben van zichzelf, die zichzelf boven de wet plaatsen en die hunkeren naar respect en erkenning van hun volgelingen.” Brummelman, pedagoog en ontwikkelingspsycholoog, vult aan: “Omdat we weten welke schadelijke gevolgen narcistische leiders hebben, waren we benieuwd of deze leiderschapsprocessen al bij kinderen te zien zijn. Narcisme ontstaat immers in de kindertijd.”

Echte leiders

Omdat er nog bijzonder weinig bekend is over leiderschap bij kinderen, onderzochten de onderzoekers dit, in samenwerking met ontwikkelingspsycholoog Joseph O’Brien van de University of Texas in Austin, bij 332 kinderen in de leeftijd van 7 en 14 jaar. Om te beginnen werd de persoonlijkheidstrek narcisme bij de kinderen aan de hand van Childhood Narcissism Scale gemeten. Vervolgens werd hen gevraagd welke klasgenoten zij zien als “echte leiders”. Daaruit bleek dat kinderen met meer narcistische trekken vaker door hun klasgenoten worden gezien als echte leiders.

Prestaties verschilden niet

Maar presteren deze kinderen ook daadwerkelijk beter als leider? Daarvoor moesten de kinderen in groepjes van drie een samenwerkingsopdracht uitvoeren. Een kind werd willekeurig aangewezen als leider van de groep, verantwoordelijk voor de groepsdiscussie. Via objectieve beoordelingen en observaties maten de onderzoekers hoe goed deze leider presteerde. “Kinderen met meer narcistische trekken dachten dat ze geweldig presteerden als leider, maar in werkelijkheid verschilde hun prestatie niet van die van andere leiders”, aldus Brummelman.

Niet uitblinken

Het onderzoek laat zien dat kinderen met narcistische trekken al vanaf zevenjarige leeftijd eerder worden gezien als leider, ondanks het feit dat ze niet uitblinken in leiderschap. “Mensen met narcistische trekken hebben bepaalde kenmerken – zoals bravoure, charisma en zelfvertrouwen – die anderen zoeken in leiders. Dit zegt iets over de menselijke psychologie, namelijk dat we leiders uitkiezen op basis van hun uitstraling en niet op basis van hun daadwerkelijke competentie.”

Door: Nationale Zorggids