Normal_normal_depressie__angst__depressief__ggz

Nog steeds komen er jaarlijks ruim 100.000 meldingen bij politie of ambulancediensten voor mensen met verward gedrag. Het landelijk Schakelteam Verwarde Personen deed in een rapportage verschillende aanbevelingen, maar toch lijkt het probleem niet kleiner te worden. Dit meldt GGZnieuws. 

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) geeft aan dat dit al jarenlang een probleem is. Volgens haar is geldgebrek geen oorzaak, maar gaat het juist om de beperkte zorgmogelijkheden voor deze groep mensen. Deze mensen kunnen met hulp van de ggz, dagbesteding en een inkomen wel zelfstandig wonen, maar alleen als er genoeg mogelijkheden zijn om meer zorg aan te bieden. Zo moet er beter naar de omgeving van de persoon geluisterd worden en moet gedwongen opname makkelijker worden.

Ook moet de uitwisseling van informatie beter worden georganiseerd. Mensen met verward gedrag worden na een verblijf in een kliniek soms zomaar weer op straat gezet, zonder betrokken instanties in te lichten.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Verplichte GGZ van kracht, waar familie een procedure kan starten voor verplichte zorg als er geen vrijwillige zorg mogelijk is. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om een balans te vinden tussen enerzijds de zelfbeschikking van mensen en anderzijds de bescherming van de samenleving. Slechts 10 procent van de mensen met verward gedrag op straat wordt veroorzaakt door een psychiatrische aandoening. Bij de overige gevallen gaat het vaak om verslaving, dementie, psychosociale problemen of een licht verstandelijke handicap.

Door: Nationale Zorggids