Normal_meisje_vrouw_eenzaam_depressie

Een op de vijf jongeren kampt met somberheidsklachten. Door de coronacrisis nemen de aantallen alleen maar toe. Voor velen biedt de online groepscursus Grip op je Dip voldoende handvatten. Maar niet voor iedereen. Soms werkt een mix van een online zelfhulpcursus en een aantal (fysieke) gesprekken met praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH-GGZ) beter, blijkt uit een pilotonderzoek. In Deventer wordt deze nieuwe ‘blended’ variant uitgerold. Dit meldt ZonMw. 

“Grip op je Dip is een bewezen effectieve online groepscursus voor jongeren van 16 tot 25 jaar, die sombere gevoelens kan verhelpen en verminderen”, vertelt projectleider Karin van Doesum van praktijkorganisatie Impulz Preventie. “E-health slaat goed aan bij jongeren en sluit aan op hun leefwereld. Maar uit onderzoek bleek dat een blended variant beter geschikt is als klachten wat zwaarder zijn of als jongeren of POH-GGZ’s de voorkeur geven aan meer persoonlijke begeleiding.”

Alle huisartsenpraktijken

Sinds begin vorig jaar zet Impulz Preventie samen met kennisinstituut Trimbos (interventie-eigenaar) en de Deventerse huisartsencoöperatie HCDO de schouders onder de implementatie. “We willen deze blended variant van Grip op je Dip klaarmaken voor gebruik in alle huisartsenpraktijken in Nederland.”

Van Doesum zegt dat de interventie ook beschikbaar komt in Minddistrict, een e-healthplatform dat veel huisartsen gebruiken, waardoor landelijke uitrol makkelijker wordt. Op 1 februari deden al 23 huisartsenpraktijken mee. “We willen minimaal honderd deelnemers hebben, dus dat gaat voorspoedig.”

Door: Nationale Zorggids