Normal_psycholoog_psychiater

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid het experiment tijdschrijven geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) opengesteld voor alle aanbieders. Op dit moment experimenteert een klein aantal aanbieders al met een vereenvoudigde manier van tijdschrijven. Dit meldt de NZa. 

Het komt er bij het tijdschrijven op neer dat zorgaanbieders alleen nog maar directe tijd schrijven voor diagnostiek en behandeling van cliënten. Dat leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders en geeft hen de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen met de nieuwe bekostiging voor de ggz en fz die per 1 januari 2022 ingaat.

Indirecte tijd

De indirecte tijd wordt, in overleg met de zorgverzekeraar, als vooraf vastgestelde opslag per beroepsbeoefenaar bepaald. Voor een behandeling van 45 minuten door een psychiater wordt dan bijvoorbeeld een standaard opslag van 15 minuten voor de indirecte tijd afgesproken, bijvoorbeeld voor de verslaglegging. De behandelaren die op deze manier werken ervaren dit als een zeer grote lastenbeperking, met name omdat ze meer autonomie ervaren in hun werk. Minuten staan niet meer centraal.

Voorwaarde voor deelname aan het experiment is dat hierover een afspraak is gemaakt met de zorgverzekeraar.

Door: Nationale Zorggids