Normal_vaccineren_inenten_prik

Deze week worden de eerste ggz-cliënten die zijn opgenomen of wonen in vier grote instellingen gevaccineerd. De cliënten en zorgmedewerkers krijgen een vaccin toegediend door de medische dienst van de instelling. Het gaat hierbij in de eerste ronde om ongeveer 8.000 mensen. Zij worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder krijgen het vaccin van Moderna, zodra dat beschikbaar is. De volgende instellingen krijgen naar verwachting in week 10 AstraZeneca geleverd. Dit meldt RIVM. 

In totaal komen ongeveer 22.000 cliënten in de ggz en 42.500 medewerkers die hen verzorgen in aanmerking voor een vaccinatie. De bewoners en medewerkers van de instellingen die deze week starten zijn hierover al geïnformeerd. Voorafgaand aan de vaccinatie wordt expliciet toestemming gevraagd aan de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt.

Intramurale ggz-cliënten

Onder de doelgroep van 22.000 mensen vallen ggz-cliënten die zijn opgenomen of wonen in instellingen. Verder horen hier ook de mensen bij die zijn opgenomen op de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en psychiatrische universitaire klinieken. Tot slot behoren ook de mensen die zijn opgenomen in een tbs-kliniek tot deze groep.

Door: Nationale Zorggids