Normal_antipsychoticum_antidepressiva

Dat het gebruik van antipsychotica vaak voor gewichtstoename zorgt, is al langer bekend. Maar een recente meta-analyse van ruim 400 studies hiernaar door onderzoekers van de Universiteit Maastricht wijst nu uit dat álle antipsychotica zorgen voor gewichtstoename. De wetenschappers betrokken in hun studie ook recent geïntroduceerde antipsychotica. Hun bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. Dit meldt Universiteit Maastricht. 

In Nederland gebruiken zo’n 340.000 mensen een of meerdere antipsychotica om de symptomen van een psychose en andere psychiatrische aandoeningen te bestrijden. Antipsychotica worden voorgeschreven aan patiënten met verschillende diagnoses, zoals bij psychose, bipolaire stoornissen, depressies, dementie en in alle leeftijdsgroepen. De Maastrichtse studie maakt duidelijk dat gewichtstoename door antipsychotica bij álle groepen patiënten voorkomt, ongeacht de diagnose.
Het gebruik van een antipsychoticum draagt bij aan gewichtstoename en vergroot de kans op obesitas, diabetes mellitus, cardiale problemen en vele ander lichamelijk ongemak zoals rug-knie- en andere gewichtsklachten. Tevens kent overgewicht en zeker obesitas een stigma, waarbij mensen met psychiatrische aandoening dus twee keer gestigmatiseerd worden.

Effect van overstappen zeer beperkt

Het effect van het overstappen naar andere antipsychotica om de gewichtstoename te verminderen, is hooguit (zeer) beperkt. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om tijdens de behandeling van patiënten in te zetten op preventie (voorkomen van gewichtstoename door leefstijladviezen meteen in te zetten). En als het lichaamsgewicht is toegenomen daar specifiek aandacht voor te hebben, bijvoorbeeld via individueel leefstijladvies als meer bewegen en gezond eten, vóórdat van antipsychotica wordt gewisseld.

Door: Nationale Zorggids