Normal_tweede_kamer

Volgens Alzheimer Nederland is er in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen bijna geen aandacht voor dementie. En dat terwijl er in rap tempo mensen bij komen die kampen met deze volksziekte. De verwachting is dat in 2040 500.000 mensen kampen met dementie. Dit meldt Skipr. 

Op dit moment kost dementiezorg jaarlijks ruim 9 miljard euro en in 2040 zal dat ongeveer 15,5 miljard zijn. Alzheimer Nederland vraagt aandacht voor de ontbrekende interesse voor dementie in de verkiezingsprogramma’s. Alleen de SGP blijkt een volledig hoofdstuk te hebben ingericht voor het onderwerp dementie. Het CDA wil een budget van 100 miljoen euro beschikbaar stellen voor onderzoek naar alzheimer.

“Een onderzoeksbudget van 100 miljoen euro voor dementie zou meer dan verstandig zijn, want de bestaande gelden hiervoor zijn ontoereikend en staan niet in verhouding tot de omvang van de maatschappelijke en budgettaire problematiek die dementie als ziekte veroorzaakt”, aldus Alzheimer Nederland.

Door: Nationale Zorggids