Normal_auto

Het is niet nodig om alle rijexamenkandidaten met adhd te verplichten een rijtest te doen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De raad adviseert de minister om de rijtest alleen te laten afnemen als de verplichte medische keuring daar aanleiding toe geeft. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Op dit moment moeten mensen met de diagnose adhd die voor het eerst een rijbewijs willen aanvragen, eerst medische gekeurd worden en daarna een rijtest doen bij het CBR. Met de keuring en de daaropvolgende rijtest wordt beoordeeld of de medische situatie van de kandidaat veilige deelname aan het verkeer in de weg staat. Als dat niet zo is, wordt de kandidaat rijgeschikt verklaard en mag hij of zij rijexamen doen.

Medische keuring psychiater

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van Van Nieuwenhuizen gekeken naar nut en noodzaak van de verplichte rijtest. Uit cijfers van het CBR blijkt dat 84 procent van de rijexamenkandidaten met adhd bij die test rijgeschikt wordt verklaard. Als die groep vooraf onderscheiden kan worden, hoeft niet iedereen met adhd de rijtest te doen. Volgens de Gezondheidsraad is de medische keuring door een psychiater een effectieve manier om mensen met adhd die een verhoogde kans op onveilig rijgedrag te onderscheiden van mensen met adhd die dat niet hebben. Het advies luidt daarom om de verplichte rijtest voor alle afrijders met adhd te laten vervallen en het CBR de mogelijkheid te bieden om op basis van het rapport van de keurend psychiater te beoordelen of een aanvullende rijtest nodig is.

Door: Nationale Zorggids