Normal_psycholoog_psychiater

Bij de helft van de door MIND ondervraagde cliënten is de psychische zorg tijdens de huidige lockdown achteruit gegaan. Dit varieert van afspraken die zijn omgezet naar beeldbellen en afspraken die zijn afgezegd tot zorg die geheel is stopgezet. Juist nu cliënten meer behoefte hebben aan zorg en steun, valt deze voor een deel van hen weg. Dit blijkt uit recent onderzoek naar de impact van corona(maatregelen) onder het ggz-panel van MIND. 

De helft van de ondervraagde cliënten ziet negatieve gevolgen en 16 procent ziet zelfs zeer negatieve gevolgen voor de zorg die zij nodig hebben sinds de lockdown van medio december 2020. Hun zorg is gestopt, afspraken gaan door ziekte of quarantaine niet door en de wachttijd loopt op. Groepstherapie ondervindt hinder door wisselende aanwezigheid van groepsleden en ook lichaamsgerichte therapie zoals haptonomie en EMDR gaan vaak niet door.

Cliënten signaleren dat minder hulpverleners werkzaam op de locatie zijn waardoor minder afspraken fysiek zijn en het lastiger is om afspraken te maken. Kortom, de vooruitgang in de behandeling stagneert en de continuïteit komt in gevaar. Dit blijkt uit onderzoek door MIND van medio februari tot begin maart 2021.

Gevolgen lockdown komen dubbelhard aan

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met psychische problematiek zwaar worden getroffen door de lockdown en de extra coronamaatregelen die vanaf half december van kracht zijn geworden. Bovenop de toename aan klachten die sinds de start van de corona-crisis in 2020 al zichtbaar was, ervaart 70 procent van de deelnemers verergering van klachten. Bij jongeren onder 30 jaar is dit zelfs ruim 80 procent. Met name de eenzaamheid neemt toe door de beperking van sociale contacten, maar ook angst en stress.

Bezoekregel heeft grootste impact

Van alle maatregelen zijn mensen het meest negatief over de 'maximaal 1 persoon per dag bezoekregel.' De regel leidt tot vervreemding, verlies van sociale contacten en familiebanden. Er bestaat onduidelijkheid over inhoud en status van de maatregel.

Ook de mondkapjesplicht en avondklok treffen specifieke groepen hard. De mondkapjesplicht leidt bij circa tien procent van de ondervraagden tot aanvallen van angst of paniek en herbeleving van eerdere trauma’s. De avondklok verhindert mensen om in stressvolle situaties naar buiten te gaan of  informele hulp te ontvangen. MIND roept de overheid op om bij de keuze en presentatie van maatregelen meer rekening te houden met de impact op de mentale gezondheid en meer maatwerk toe te passen.

Door: Nationale Zorggids