Normal_psycholoog_psychiater

De coronacrisis heeft vanaf maart 2020 een grote impact gehad op de specialistische ggz. Het aantal verwijzingen en gestarte nieuwe behandelingen daalde scherp met 25 procent tot 50 procent. Ook laten diverse onderzoeken zien dat er meer psychische problemen worden ervaren door het voortduren van de crisis. Gevreesd werd voor een opstopping van de gespecialiseerde zorg voor mensen met psychische problemen, die in de toekomst weer zou kunnen zorgen voor een overbelasting van de gespecialiseerde ggz. Dit meldt de NZa.

Actuele cijfers van grote ggz-instellingen laten zien dat het aantal verwijzingen en behandelingen van volwassenen in de specialistische ggz op dit moment weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis, met ook vergelijkbare wachttijden die al erg lang waren.

Onderzoek onder zes grote ggz-instellingen

Het onderzoekstraject is gestart met drie grote ggz-instellingen en enkele kleine aanbieders die die cijfers hebben verzameld vanaf 2018 van het aantal volwassenen dat een zorgtraject was begonnen, momenteel een zorgtraject volgt en een zorgtraject had afgesloten. Hierdoor kon goed worden vergeleken met de situatie zonder de coronacrisis. De afgelopen tijd waren er zes grote instellingen die de actuele data doorgaven, ook op het gebied van de hoeveelheid opnamedagen en directe behandeltijd.

Gelukt om de volwassenen ggz op gang te houden

Na de terugval van zorggebruik in de lente zijn de zorggebruik cijfers sinds de zomer van 2020 weer vergelijkbaar met eerdere jaren. De resultaten van dit onderzoek passen in het beeld dat het de ggz gelukt is om de reguliere zorg voor volwassenen ook tijdens een crisis op gang te houden. Waar mogelijk vinden reguliere face-to-face behandelingen doorgang. Wanneer dat niet mogelijk of wenselijk is, wordt met beeldbellen gewerkt.

Door: Nationale Zorggids