Normal_politie1

Het Openbaar Ministerie vervolgt geen personen naar aanleiding van een incident op 19 januari 2020 in een RIBW-zorginstelling in Wageningen, waarbij een 27-jarige bewoners om het leven kwam. Er zijn twee onderzoeken gedaan bij de instelling voor begeleid wonen: een strafrechtelijk onderzoek naar de toedracht van het overlijden en een Rijksrecherche-onderzoek naar het handelen van de politieagenten die destijds naar de zorginstelling gingen. Dit meldt het OM. 

De onderzoeken moesten duidelijkheid geven over de omstandigheden waaronder de bewoner om het leven is gekomen en welke invloed het handelen van de aanwezige personen eventueel heeft gehad op het overlijden. Vervolgens is de vraag aan de orde geweest of één of meer personen strafrechtelijk verantwoordelijk moeten gehouden voor de dood van de bewoner.

Vrijwillige opname

In de middag van 19 januari 2020 bezocht personeel van ggz-instelling Pro Persona de bewoner. Gezien zijn toestand is in overleg met hem besloten dat hij vrijwillig op een gesloten afdeling elders zou worden opgenomen, maar deze opname heeft niet meteen plaatsgevonden. Die avond is de toestand van de bewoner verder verslechterd. Hij verkeerde in een psychose, was onder invloed van harddrugs en medicijnen en pleegde vernielingen in zijn kamer.

In bedwang

Bezorgde medewerkers van de instellingen zijn gaan posten voor zijn kamer en hebben de politie gebeld. Op enig moment heeft de bewoner zijn kamer verlaten en de twee medewerkers aangevallen. Hij beschikte over een mes en hij heeft hen hiermee meerdere keren gestoken. De medewerkers raakten gewond. Vervolgens ontstond een worsteling en vielen de bewoner en een medewerker van de trap. Daarna bleef de bewoner de twee aanvallen Uiteindelijk is hij naar de grond gewerkt en hebben ze hem in buikligging in bedwang gehouden. Het in bedwang houden heeft enkele minuten geduurd, totdat de politie ter plaatse kwam.

Twee politieagenten zagen de bewoner fysiek en verbaal tegenstribbelen. Ook na aankomst van de agenten, moest de man in bedwang gehouden worden. Er is geprobeerd om hem daarbij meer lucht en ruimte te geven, maar hij verloor al snel zijn bewustzijn. Daarop is de politie begonnen met reanimatie. Toen het ambulancepersoneel dit overnam, bleek al snel dat dit niet meer mocht baten. Hij kwam te overlijden.

Diverse factoren

Volgens onderzoek van de patholoog hebben diverse factoren een rol gespeeld bij de dood van de bewoner. Zijn drugs- en medicijnengebruik, zijn extreme opwindingstoestand en het gevecht met de medewerkers, waardoor zijn zuurstofbehoefte nog meer was toegenomen. Het in bedwang houden heeft ook een rol gespeeld, maar de precieze doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld. Alle factoren samen hebben bijgedragen aan het fatale zuurstoftekort. Er zijn geen aanwijzingen dat het optreden van de agenten en betrokken medebewoner excessief is geweest. De manier waarop de man in bedwang is gehouden, heeft niet bijgedragen aan het overlijden.

Door: Nationale Zorggids