Normal_kaars_overlijden_dood

In 2020 maakten 1.229 mannen en 596 vrouwen een einde aan hun leven. In totaal overleden 1.825 mensen door zelfdoding. Dat zijn er gemiddeld vijf per dag. Omgerekend per 100.000 inwoners is het aantal zelfdodingen in de afgelopen drie jaar stabiel. Dit meldt CBS.

Met 10,5 zelfdodingen per 100.000 inwoners is het zelfdodingscijfer sinds 2018 stabiel. Begin jaren tachtig was dit het hoogst en in 2007 het laagst met 8,4 per 100.000 inwoners. Sinds het begin van de jaren negentig overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding.

Meeste zelfdodingen onder vijftigers

Het aantal mensen dat uit het leven stapt is onder vijftigers het hoogst, bij mannen en bij vrouwen. In deze leeftijdsgroep nam het aantal suïcides bij mannen toe van 263 in 2019 naar 276 in 2020. In 2019 maakten 136 vrouwen van in de vijftig een einde aan hun leven, in 2020 waren dat er 132.

Vorig jaar maakten 62 jongeren tot 20 jaar een einde aan hun leven. Dat waren er in 2019 nog 67. Onder jongens nam het aantal zelfdodingen af: van 43 in 2019 naar 35 afgelopen jaar. Bij meisjes nam het juist toe van 24 naar 27.

70- en 80-plussers

Onder 70-plussers is het aantal zelfdodingen de afgelopen jaren toegenomen: van 285 in 2018 naar 331 in 2020. Vanaf de jaren zeventig tot in het begin van het nieuwe millennium was de sterfte door zelfdoding naar rato het hoogst onder 80-plussers. In de periode 1980-1984 waren er per 100.000 80-plussers jaarlijks gemiddeld 27,3 suïcides. Sinds het laagste niveau werd bereikt in 2005-2009 (12,5 per 100.000 80-plussers) nam het aantal zelfdodingen onder mensen van 80 jaar of ouder weer toe, naar 15,2 per 100.000 80-plussers in 2020.

Door: Nationale Zorggids