Normal_psycholoog_psychiater

Steeds meer mensen met psychische problemen krijgen geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) die in de meeste huisartsenpraktijken werkt, heeft ruim 600.000 mensen geholpen in 2019. Dit is een derde meer dan in 2015. De POH-GGZ geeft relatief lichte en goedkope ggz. Van de 7,1 miljard euro aan vergoede ggz-uitgaven was 186 miljoen voor de zorg van de praktijkondersteuner ggz. Dit meldt het platform Zó werkt de zorg. 

Uit het boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg dat deze week is verschenen, blijkt dat circa 1,4 miljoen mensen curatieve en langdurige ggz kregen in 2019. Hiernaast krijgt een onbekend aantal volwassenen en kinderen met psychische problemen ggz vergoed door de 352 gemeenten. Hoeveel mensen en uitgaven hiermee zijn gemoeid, wordt nergens bijgehouden.

Forensische zorg

Het boek belicht ook de forensische ggz. Mensen die een delict begaan die verband houdt met psychische problemen kunnen van de rechter een behandeling krijgen opgelegd. Dit waren ruim 17.000 mensen in 2019. Circa een kwart van hen verbleef in een beveiligde instelling of woonde ‘beschermd’. Het boek is een publicatie van Platform Zó werkt de zorg en is gemaakt met 17 partijen uit de (geestelijke) gezondheidszorg met als doel neutrale, betrouwbare en toegankelijke informatie over de ggz te verspreiden.

Meeste cliënten en uitgaven in de specialistische ggz

Circa 80 procent van de vergoede uitgaven aan curatieve en langdurige zorg gaat naar de (hoog)specialistische ggz. In 2019 kregen bijna 560.000 mensen met complexe psychische problemen specialistische ggz. Hiervan verbleven 45.000 mensen in een ggz-instelling. De zorg voor deze 45.000 mensen kost jaarlijks bijna een half miljard euro. Dit is ruim twee keer zoveel als de zorg voor de 235.000 mensen die gebruik maken van de generalistische basis-ggz.

Steun van vijftien partijen

Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg is de achtste uitgave van Platform Zó werkt de zorg en is gemaakt met steun van zeventien partijen. Dit zijn: de Nederlandse ggz, MIND Platform, Nederlands Instituut van
Psychologen, P3NL, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Kwintes, Levvel, Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten, Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Nederlandse Zorgautoriteit, SBOH,Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verslavingskunde Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Door: Nationale Zorggids