Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en MIND zijn blij met de toezeggingen van het ministerie van Volksgezondheid voor ruim 600 miljoen extra financiering om dit jaar noodhulp te bieden en wachtlijsten te bestrijden in de acute jeugd-ggz. Ze hopen dat nu ook snel actie ondernomen wordt voor een oplossing voor de middellange en langere termijn. Dit meldt de NVvP. 

 

Donderdag maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat het extra incidentele middelen vrijmaakt voor de crisis in de jeugd-ggz. De NVvP, de Nederlandse ggz en MIND hebben daar de afgelopen maanden bij het ministerie sterk op aangedrongen. De situatie in de jeugd-ggz is al sinds eind vorig jaar meer dan zorgelijk. Toen bleek uit een uitvraag van de Nederlandse ggz dat crisisdiensten overlopen: wekelijks worden kinderen geweigerd voor een crisisplek en werken zorgprofessionals met man en macht om de toestroom van kinderen en jongeren met vaak ernstige klachten zoals eetstoornissen, suïcidale gedachten en depressie op te vangen.

In het overleg tussen de VNG en VWS is nu afgesproken dat er 50 miljoen beschikbaar komt voor de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz, ook komt er 255 miljoen beschikbaar voor het aanpakken van wachttijden in de specialistische jeugdzorg. 

De organisaties zijn blij dat de huidige noodsituatie wordt erkend die al eind vorig jaar in omvang duidelijk werd. Dat wil echter niet zeggen dat de problemen zelfs met de incidentele extra middelen snel opgelost worden. Er zal flink opgeschaald moeten worden. En voor de middellange en langere termijn is dringend structurele financiering nodig.

Actie nodig voor middellange en lange termijn

De partijen vinden dat deze investering behulpzaam is voor de korte termijn maar de structurele problemen in de jeugdhulp niet op lost. Het is spijtig dat de structurele hervorming van de jeugdzorg vooruitgeschoven wordt naar een nieuw kabinet.

De NVvP, de Nederlandse ggz en MIND vinden dat deze crisis leert dat de acute jeugd ggz bovenregionaal of landelijk georganiseerd moet worden, en structureel moet worden aangepakt. Popma: “Alle cijfers wijzen erop dat jeugd-ggz nog een flinke toeloop, van naar schatting wel 50 procent, mag verwachten de komende één tot twee jaar. Deze ongekende opgave vraagt enorme innovatiekracht, samenwerking en creativiteit."

Door: Nationale Zorggids