Normal_psychiater_ggz_psycholoog

De Discussienota Zorglandschap ggz van het ministerie van Volksgezondheid is opgesteld om de uitdagingen in de ggz aan te gaan. Met input van betrokken partijen, experts en belangstellenden (clienten, behandelaren en wetenschappers) is deze nota opgesteld. Iedereen die mee wil praten over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg, kan de discussienota downloaden en een reactie opsturen naar _dienstpostbusCZ-zorglandschapGGZ@minvws.nl. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het ministerie benadrukt dat de discussienota geen visie is van het kabinet of van het ministerie zelf. Er staan geen standpunten in en ook worden er geen keuzes gemaakt. De nota is nadrukkelijk een discussiestuk, geen blauwdruk voor de ggz. Wel staan er uiteenlopende bouwstenen in voor de toekomstige inrichting van de ggz, aangedragen door het ministerie. Input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de ideeën rondom drie hoofdthema’s: preventie, toegang tot ggz en uitstroom (en bijbehorende ondersteuning).

De eerste stap is dat betrokkenen worden uitgenodigd om te reageren op de discussienota; de start van een maatschappelijk dialoog. Reacties worden gebundeld en geanalyseerd. Besluitvorming is aan een nieuw kabinet.

Door: Nationale Zorggids