Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Tijdig begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat zij kwaliteit van leven blijven ervaren. Dat is het doel van de interventie Ontmoetingscentra. De interventie is onlangs opnieuw erkend met ‘sterke aanwijzingen voor effectiviteit’ door de landelijke erkenningscommissie ‘Langdurige ouderenzorg’ van Vilans. Dit meldt Vilans. 

Ontmoetingscentra richten zich op thuiswonende mensen met een lichte tot matige ernstige vorm van dementie en hun mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat de interventie een positief effect heeft op hun gedrags- en stemmingsontregelingen, vooral op het gebied van inactiviteit, niet-sociaal gedrag en depressie. Ook zorgt de interventie voor een grotere mate van zelfwaardering. Mantelzorgers ervaren meer gevoel van competentie en voelen zich minder belast. Tot slot blijkt dat de interventie leidt tot uitstel van verpleeghuisopname. In de ontmoetingscentra werkt een vast team van professionals en vrijwilligers.Inmiddels zijn er 178 van deze centra.

Ook internationale studies

Onmoetingscentra is de eerste interventie die in 2014 is erkend door de erkenningscommissie van Vilans. Op 3 juli is dat inmiddels zeven jaar geleden. “Toen was het een erkenning met ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’”, zegt Rose-Marie Dröes, professor psychosociale hulpverlening bij dementie bij het Amsterdam UMC. En ontwikkelaar van de interventie. “Inmiddels is dit dus ‘sterke aanwijzingen’ geworden. Dit komt omdat we inmiddels ook een internationale studie hebben uitgevoerd naar ontmoetingscentra, volgens het Nederlandse model, in Italië, Polen en Engeland. De resultaten zijn vergelijkbaar, waardoor we de effecten nog beter kunnen onderbouwen.

Door: Nationale Zorggids