Normal_psychiater_ggz_psycholoog

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-release van de regels voor het zorgprestatiemodel beschikbaar gesteld. Deze regels zijn bestemd voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg. In deze release zitten een aantal wijzigingen. Zo kan de inzet van de talentolk voortaan apart in rekening worden gebracht. Ook introduceert de NZa een gedifferentieerd tarief voor de psychiater, dat afhangt van de ernst van de problematiek van de patiënt. Dit meldt de NZa. 

Een van de wijzigingen is de uitbreiding van de toeslag voor de tolk gebarentaal. Deze toeslag is uitgebreid met de talentolk. Voorheen zat de toeslag voor de inzet van een talentolk verwerkt in de tarieven.

Zorgaanbieders die veel cliënten hadden die de Nederlandse taal niet machtig waren, maakten bovengemiddeld veel kosten en konden hierdoor soms niet uit met de tarieven. Dat wordt met de uitbreiding van de toeslag voor de tolk gebarentaal nu opgelost. De generieke opslag voor de talentolk die nu in de tarieven zit versleuteld, verdwijnt. Dit zorgt voor een beperkte daling van de tarieven met ongeveer 0.1 procent.

Tarief psychiater in vrije vestiging

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft de NZa gevraagd om het per 2022 voor vrijgevestigde psychiaters alleen mogelijk te maken een hoog ‘psychiatertarief’ in rekening te brengen wanneer zij zorg leveren aan cliënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben. De NZa vindt het ook belangrijk dat de psychiater ingezet wordt daar waar deze het meest nodig is. Met de tariefdifferentiatie draagt de NZa bij aan de inzet van de psychiater op de plek waar deze nodig is.

Electroconvulsietherapie

Ook zijn de prestaties voor electroconvulsietherapie (ECT) gedifferentieerd. Er zijn prestaties voor de forensische zorg en ggz en er wordt onderscheid gemaakt tussen complexe en reguliere ECT. Dit laatste onderscheid wordt gemaakt op basis van de zogenoemde ASA klasse. Hierdoor krijgen zorgaanbieders een vergoeding die beter overeenkomst met de kosten die zij maken om deze zorg te leveren. 

Door: Nationale Zorggids