Normal_diabetes_bloedsuikers

Schade aan de kleine bloedvaatjes in het brein en verhoogde bloedsuikerwaarden kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van depressie op latere leeftijd. Dat blijk uit promotieonderzoek van Anouk Geraets van het Alzheimer Centrum Limburg en De Maastricht Studie bij het Maastricht UMC+, zo meldt het Maastrichtse ziekenhuis. 

Depressie is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Echter zijn de mechanismen die kunnen leiden tot depressie nog onvoldoende duidelijk. In onderzoek van De Maastricht Studie binnen het Maastricht UMC+ is gekeken naar biologische oorzaken van depressie op latere leeftijd. Schade aan de kleine bloedvaatjes in het brein en verhoogde bloedsuikerwaarden zijn geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van depressie op latere leeftijd.

Chronisch hoge bloedsuikerwaarde

De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2-diabetes mellitus (T2DM), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. De gegevens uit het langlopende en uitgebreide onderzoek leveren een schat aan informatie op over de langetermijngevolgen van verschillende factoren op de gezondheid. Onderzoek van Anouk Geraets van het Alzheimer Centrum Limburg toont aan dat ontwikkelen van depressie op latere leeftijd het gevolg kan zijn van subtiele schade aan de bloedvaatjes in onder andere het brein. Deze schade kan ontstaan als gevolg van verhoogde bloedsuikerwaarden die kenmerkend zijn voor diabetes type 2. T2DM kan positief beïnvloed worden met een gezonde leefstijl.

Risicomanagement

De promovenda Anouk Geraets ziet een duidelijk verband: “Mijn onderzoek bij duizenden mensen laat zien dat schade aan de bloedvaatjes en verhoogde bloedsuikerwaarden het risico op het ontwikkelen van depressie verhogen. Succesvol cardiovasculair en metabool risicomanagement verlaagt dus niet enkel de kans op hart- en vaatziekten maar mogelijk ook de kans op depressie. Dit inzicht is van belang voor het ontwikkelen van nieuwe preventie- en behandelstrategieën voor depressie op latere leeftijd. Het blijkt in ieder geval dat een leefstijl die goed is voor het hart ook goed kan zijn voor de ziel.”

Door: Nationale Zorggids