Normal_rss_entry-295377

Onderzoekers van het CBS zagen het aantal zelfdodingen niet stijgen in coronajaar 2020, maar sluiten niet uit dat het coronavirus later nog een stijging zal veroorzaken. Ook weten zij niet of het aantal suïcides in specifieke groepen, zoals migranten of mensen met psychische problemen, misschien wel omhoog is gegaan.

Vorig jaar maakten in Nederland ruim 1800 mensen een eind aan hun leven. Dat is vergelijkbaar met de jaren daarvoor, meldde het CBS eerder.

Coronavirus en -maatregelen

Tot nu toe zien de onderzoekers nog geen duidelijk effect op het aantal zelfdodingen van de uitbraak van het coronavirus en de daarbij horende lockdownmaatregelen. Sommige wetenschappers hebben de verwachting uitgesproken dat zo'n effect zal optreden in kwetsbare groepen, bijvoorbeeld mensen met psychische problemen. In de VS zien onderzoekers aanwijzingen dat het aantal zelfdodingen onder mensen met een migratieachtergrond aan het toenemen is.

Het CBS heeft zulke specifieke groepen nog niet onderzocht en kan daarom ook niet zeggen of de pandemie invloed heeft op het aantal zelfdodingen. Bovendien zal volgens de onderzoekers later pas blijken of het virus op de lange termijn invloed heeft op het aantal zelfdodingen, bijvoorbeeld omdat zorg in de ggz is uitgesteld.

Zelfdodingscijfer

In 2020 telde het CBS 10,5 suïcides per 100.000 inwoners, terwijl dit aantal in de jaren 50 en 60 nog rond de 10 lag. De statistici zien dat het zelfdodingscijfer deels economische trends volgt. Zo ging het aantal zelfdodingen omhoog nadat de kredietcrisis was uitgebroken in 2008. Ook het aantal echtscheidingen is volgens de onderzoekers van invloed. "Na de echtscheidingspiek van de jaren 70 nam het aantal suïcides dat gepaard ging met echtscheidingen af", schrijven ze.

Maar de beslissing om over te gaan tot zelfdoding is volgens het CBS zelden te wijten aan één duidelijke oorzaak. De situatie verschilt bovendien per geval. "Daarom is het bijzonder moeilijk met kille statistieken recht te doen aan het persoonlijke leed dat achter iedere zelfdoding schuil gaat", aldus de statistici.

De afgelopen decennia is het aantal zelfdodingen onder jongeren relatief gezien gestegen. In 1950 ging het om 0,9 gevallen op de 100.000 jongeren van 10 tot 20 jaar en dat aantal is toegenomen tot 3,1 in 2020. Dat is nog steeds relatief laag vergeleken met oudere leeftijdsgroepen.

Door: ANP