Normal_antipsychoticum_antidepressiva

De tweede lockdown in verband met de coronapandemie - in de eerste maanden van 2021 - leidde tot een toename in het voorschrijven van geneesmiddelen tegen angst en depressie voor jongeren, terwijl dit niet het geval was tijdens de eerste lockdown. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek binnen het project ‘Geneesmiddelenmonitor in coronatijd’, zo meldt het kennisinstituut voor de gezondheidszorg. 

 

Het aantal 15 tot en met 24-jarigen met een antidepressivum bleef tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020) gelijk aan 2019 en steeg tijdens de tweede lockdown (najaar 2020-voorjaar 2021). Gedurende de tweede lockdown kregen wekelijks gemiddeld 218 van de 100.000 jongeren van 15 tot en met 24 jaar een voorschrift, ten opzichte van 202 in dezelfde periode in 2019. Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van het CBS, dat laat zien dat de mentale gezondheid van met name de groep 18 tot en met 25-jarigen aanzienlijk lager lag in de eerste helft van 2021, dan in 2020 en 2019.

Voor andere leeftijdsgroepen waren geen grote effecten te zien in voorschrijven van psychofarmaca.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/toename-voorschrijven-psychofarmaca-aan-jongeren-tijdens-tweede-lockdown, geraadpleegd op 07-09-2021