Normal_rss_entry-298235

De regering moet zorgen dat mensen met psychische problemen sneller worden opgevangen door specialisten in plaats van door de politie. Agenten zijn soms veel tijd kwijt aan verwarde mensen en dat gaat ten koste van de noodhulpverlening, die om allerlei redenen toch al zwaar belast wordt. Dat staat in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Vorig jaar kreeg de politie meer dan 100.000 meldingen van mensen met verward gedrag te verwerken, waarvan een deel spoedgevallen. De problematiek is in de laatste tien jaar groter geworden. Het is de bedoeling dat de politie die mensen zo snel mogelijk overdraagt aan de geestelijke gezondheidszorg, maar dat duurt in de praktijk vaak lang, stelt de inspectie. Daardoor kunnen agenten niet naar andere noodmeldingen, of worden deze mensen noodgedwongen meegenomen naar het bureau, terwijl dat niet altijd nodig of wenselijk is. Ook niet voor de mensen die het betreft.

De inspectie dringt er bij de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan om te zorgen dat dit probleem wordt aangepakt. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus heeft in een brief laten weten dat er al over de opvang van verwarde personen nagedacht wordt. "Dit neemt niet weg dat de aanpak voor personen met verward gedrag, waaronder het vervoer, onverminderd om aandacht blijft vragen", schrijft hij. Een structurele oplossing is namelijk nog niet gevonden.

Grote druk

De aanbeveling van de inspectie staat in een breder onderzoek naar de noodhulpverlening door de politie. De druk is daar groot, stelt de inspectie vast. Op de meldkamer zijn soms te weinig mensen om het rooster in te richten zoals dat eigenlijk zou moeten, en wijkagenten zijn er te veel tijd aan kwijt. De inspectie noemt de situatie "kwetsbaar" en zegt dat uitval dreigt.

Ondanks de grote drukte slaagt de politie er volgens de inspectie meestal wel in om goed te helpen als mensen 112 bellen. De politie komt meestal ook op tijd, al wordt de doelstelling daarvoor niet gehaald. Met name in dunbevolkte gebieden moeten mensen soms te lang wachten. Het doel om bij 90 procent van de meldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn, wordt niet gehaald. Dat percentage ligt op 84,5 procent.

De inspectie raadt de minister ook aan om met de politiemensen te praten over de problemen met het communicatiesysteem C2000. Daar waren problemen mee, waardoor de politie soms in nood geen hulp kon inroepen. De problemen zouden nu goeddeels verholpen moeten zijn, maar politiemensen blijken zich toch nog niet helemaal veilig te voelen. Ze moeten betere informatie krijgen over de problemen, en waarom die op sommige plekken nog niet zijn opgelost.

Door: ANP