Normal_pexels-elina-fairytale-3893532

Uit recent onderzoek onder leiding van de Universiteit Utrecht blijkt dat 27 procent van de kinderen met een ouder met kanker last heeft van traumatische stressklachten. De Stichting Langs de Zijlijn vraagt vroegtijdige aandacht voor deze kinderen en pleit voor het optuigen van een landelijk steunprogramma. Dit meldt Stichting Langs de Zijlijn. 

Jaarlijks worden negenduizend Nederlandse gezinnen met thuiswonende kinderen getroffen door kanker. De invloed van deze ziekte op het ouderschap, het gezinsleven en de kinderen was tot nu toe onderbelicht. De Universiteit Utrecht startte enkele jaren geleden met het project ‘Kind, gezin en kanker’, onder leiding van orthopedagoog-generalist en psychotherapeut Dineke Verkaik en klinisch psycholoog en psychotherapeut Paul Boelen. Inmiddels wordt het project gedragen door orthopedagoog Marthe Egberts en deden 136 gezinnen met 175 kinderen met aan een onderzoek.

Posttraumatische stress

Daaruit blijkt nu dat 27 procent van de kinderen traumatische stressklachten had, passend bij de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS). “Dat is een groep voor wie ondersteunende zorg uitkomst kan bieden. Als een ouder gediagnosticeerd wordt met kanker treft dat het hele gezin. De meeste ouders en kinderen blijken zich ondanks de ingrijpende aard van de ziekte goed aan te passen. Een aanzienlijk deel van de gezinsleden heeft echter last van traumatische stressklachten”, concluderen de onderzoekers.

Het project wordt vervolgd met een onderzoek waarin een psychosociaal screeningsinstrument wordt ontwikkeld, dat kan worden gebruikt in ziekenhuizen en op basis waarvan passende zorg geboden kan worden. Egberts zal dit project leiden vanuit het Ingeborg Douwes Centrum, dat zich al jaren inzet voor betere zorg voor deze gezinnen

Hulpboeken gepresenteerd

Het project heeft ook geleid tot de publicatie van twee praktische hulpboeken voor gezinnen met kanker, geschreven door Verkaik en Boelen. In het boek ‘Wanneer je als ouder kanker hebt’ worden taken besproken die gezinnen helpen beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte. Het boek ‘Wanneer je moeder of vader kanker heeft’ is een werkboek voor kinderen die een ouder met kanker hebben. Beide boeken worden gepresenteerd tijdens de landelijke dag van de Stichting Langs de Zijlijn, op zaterdag 30 oktober.

Door: Nationale Zorggids