Normal_depressie__angst__depressief__ggz

Chronische psychische problemen vragen om blijvende aandacht. Zorg en ondersteuning na een crisis mogen niet te snel stoppen, zeggen vier inspectiediensten die samenwerken in Toezicht Sociaal Domein (TSD). De inspecties keken in vier gemeenten naar de zorg en ondersteuning in de fase van het herstel na verward gedrag of een andere psychische crisis. Dit melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In het onderzoek ging het om psychisch, sociaal en maatschappelijk herstel na een crisis. Hierbij keken de inspecties naar de zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners op meerdere terreinen zoals wonen, werken en dagbesteding, financiën, gezondheid, sociale contacten en politie- of justitiecontacten. Uitgangspunt is dat de inwoner in de eigen wijk of gemeente zorg en ondersteuning krijgt bij het herstel. Het onderzoek is uitgevoerd in Veldhoven, Arnhem, Lelystad en Midden-Drenthe. De uitkomsten vragen ook op landelijk niveau actie.

Hulpvraag zelf kunnen formuleren

Kwetsbare inwoners met psychische problemen die herstellen na een periode van verward gedrag zijn niet goed in beeld bij de organisaties die in hun herstelproces kunnen helpen. Dit komt bijvoorbeeld doordat van hen wordt verwacht dat zij hun hulpvraag zelf kunnen formuleren. Of doordat samenwerking tussen de verschillende betrokken professionals ontbreekt. Daarnaast blijkt dat zorg en ondersteuning vaak vroeg worden afgebouwd, zonder afspraken om een terugval op tijd te signaleren.

Afspraken tussen verschillende organisaties

Het is volgens de inspecties belangrijk om beter zicht te houden op kwetsbare inwoners met psychische problemen. Dat vraagt om maatregelen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo moeten ondersteunende organisaties een ‘waakvlamfunctie’ hebben. Dan krijgt een inwoner het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan en wordt een vinger aan de pols gehouden. En door afspraken tussen verschillende organisaties voor kwetsbare inwoners sluit het aanbod beter op het herstelproces van de inwoner aan. De inspecties spreken onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse ggz en het ministerie van Volksgezondheid aan hun rol te pakken bij het uitvoeren van de aanbevelingen.

Door: Nationale Zorggids