Normal_pexels-sharon-mccutcheon-3868990

Vanaf 1 november neemt Genderhealtcare B.V. ggz-aanbieder Stepwork Transgenderzorg over. Genderhealthcare neemt ook behandelaren over van de instelling. Daarmee wordt de zorg gecontinueerd voor de 350 mensen die al in behandeling waren bij Stepwork en de 430 mensen die er op de wachtlijst stonden. Dit meldt VGZ. 

Nadat Stepwork in september failliet werd verklaard, hebben de curator, VGZ en Zilveren Kruis alles in het werk gesteld om de geplande afspraken van oktober voor ongeveer 85 patiënten door te laten gaan. Dat is gelukt.

Langetermijnoplossing 

De curator van de failliete ggz-aanbieder heeft gezocht naar oplossingen voor de langere termijn. Namens de zorgverzekeraars hebben Zilveren Kruis en VGZ de curator daarbij ondersteund.  Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waren nauw betrokken. Zij zijn blij dat de continuïteit van zorg gerealiseerd is en zullen vanuit hun rol als toezichthouders de voortgang en kwaliteit van zorg monitoren.

Genderhealthcare en zorgverzekeraars overleggen, conform de richtlijnen van mededinging, afzonderlijk over contractafspraken. Patiënten worden op korte termijn geïnformeerd door de nieuwe zorgaanbieder.

Door: Nationale Zorggids