Normal_corona_werken

Met hybride werken als nieuwe norm bij de meeste organisaties, geeft 60 procent van de leidinggevenden aan minder zicht te hebben op het welzijn van medewerkers. 48 procent van hen maakt zich zorgen of medewerkers over hun eigen grenzen gaan. Stress, werkgeluk en werk-privé balans kunnen minder goed worden ingeschat in een situatie waarin er veel op afstand wordt gewerkt. Dit en meer blijkt uit een onderzoek van Motivaction over de effecten van hybride werken in relatie tot gezondheid, in opdracht van Zilveren Kruis. Dit meldt de zorgverzekeraar. 

De coronapandemie heeft de manier van werken bij veel organisaties veranderd. Verreweg de meeste leidinggevenden hebben het hybride werken omarmd. Maar er zijn ook serieuze zorgen bij leidinggevenden. Met name op het gebied van mentale en fysieke gezondheid.

Gebrek aan contact met medewerkers op afstand

Leidinggevenden erkennen dat leidinggeven op afstand andere vaardigheden vraagt. Ruim een derde van de leidinggevenden zou dan ook meer begeleid willen worden in het omgaan met hybride werken. In de vertrouwde kantooromgeving stapt de leidinggevende wellicht sneller af op een collega die niet goed in zijn of haar vel lijkt te zitten, maar op afstand van elkaar is het moeilijker signalen op te vangen. De helft van de leidinggevenden ervaart op afstand geen echt contact te kunnen maken met mensen in het team. Ook 39 procent van de medewerkers geeft aan het moeilijk te vinden betrokken te blijven bij collega´s of te weten wat er echt speelt in de organisatie.

Stress door hybride werken

Daarnaast is er een groep die aangeeft dat hybride werken ervoor zorgt dat zij ongelukkig zijn in het werk (12 procent bij mensen tot 44 jaar) en meer stress ervaren (mannen 18 procent, vrouwen 10 procent). Dit lijken relatief kleine percentages, maar toch is dit alarmerend, zo stelt zegt Laura den Dulk, hoogleraar arbeid, organisatie en werk-privévraagstukken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Voor werkgevers en leidinggevenden is dit zorgwekkend. Want een gebrek aan werkgeluk en stress kunnen grote gevolgen hebben voor de lange termijn, zoals gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en verloop.”

Onderlinge afspraken over bereikbaarheid

Toch hebben organisaties, en leidinggevenden, tijdens de lockdown van alles ondernomen om henzelf en het team mentaal en fysiek gezond te houden. Online borrels, een vergoeding voor inrichting thuiswerkplek en apps om dagelijks stappen bij te houden. De voornaamste interventie ligt voor de hand, maar gebeurt misschien nog wel te weinig volgens Den Dulk: “Ga als leidinggevende het gesprek aan met medewerkers. Hybride werken biedt ruimte voor maatwerk. Stel de vraag wat zij zelf een wenselijke invulling vinden en geef ruimte hier zelf keuzes in te maken. Maak heldere afspraken, bijvoorbeeld over bereikbaarheid wanneer men thuis werkt.”

Door: Nationale Zorggids