Normal_antipsychoticum_antidepressiva

Quetiapine is een geneesmiddel voor de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornis of ernstige depressie. Hoewel het medicijn niet vaak wordt voorgeschreven bij slaapproblemen, gebeurt dit de laatste jaren wel steeds vaker. Dit wordt in de richtlijnen voor huisartsen afgeraden vanwege bijwerkingen en te weinig bewijs van effectiviteit. Deze stijging verdient daarom de aandacht, meldt Nivel. 

In 2015 kregen 5,5 op de 1.000 patiënten die ingeschreven staan bij de huisarts quetiapine voorgeschreven. In 2020 is dit aantal gestegen naar 7,1 op de 1.000 patiënten. Het percentage van de voorschriften bij slapeloosheid liep in die periode op van 5,6 procent naar 9,7 procent. Quetiapine werd het vaakst (in meer dan 75 procent van de voorschriften) voorgeschreven bij psychische problemen en ruim de helft van de mensen die het voor slapeloosheid kreeg, had ook een andere psychische aandoening.  

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/vaker-antipsychoticum-quetiapine-voorgeschreven-bij-slapeloosheid, 3-12-2021