Normal_depressie__angst__depressief__ggz

Ggz-instelling Dimence heeft een patiëntenstop ingesteld voor nieuwe patiënten met een ontwikkelingsstoornis. Mensen die hiervoor ggz nodig hebben, kunnen zorgbemiddeling aanvragen bij zorgverzekeraar. Dit meldt Skipr. 

Dimence heeft net als vele andere ggz-instellingen last van ernstige personeelstekorten en een tekort aan specialisten voor specifieke hulpvragen. Ook is er sprake van een hoog ziekteverzuim en tegelijkertijd vertrekt veel personeel. Volgens Dimence wordt het personeelsbestand steeds kleiner terwijl de work load gelijk blijft.

Online profilering 

Om het personeel dat er is te behouden, zet de zorginstelling in op saamhorigheid en persoonlijke aandacht. Speciale medewerkers houden zich bezig met online profilering en zoeken sollicitanten voor moeilijk vervulbare vacatures. 

Door: Nationale Zorggids