Normal_kinderpsychiater__jeugdpsychiater

Dat het coalitieakkoord aandacht heeft voor mentale gezondheid en de geestelijke gezondheidszorg, is volgens de Nederlandse ggz mooi. De brancheorganisatie is blij met de investeringen in een preventieakkoord, de extra aandacht voor suïcidepreventie en met een andere inkoopvorm voor specialistische jeugdhulp. Toch heeft de Nederlandse ggz ook zorgen, meldt de branchevereniging. 

Door meerjarige contracten in de ggz te verplichten, wil het nieuwe kabinet een structurele bezuiniging van 60 miljoen euro terugzien. Hoewel meerjarencontracten in de zorg goed zijn, betwijfelt de Nederlandse ggz of hier zo’n grote besparing uit voortkomt. Ook de bezuinigingen voor zorg aan jeugd, roepen grote vragen op bij de brancheorganisatie.

Verregaande bezuinigingen 

“Er mag niet de fout gemaakt worden dat, net als indertijd bij de decentralisatie, systeemverbeteringen gepaard gaan met verregaande bezuinigingen. De noodzaak tot afvlakken van zorgkosten delen wij”, zegt Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz. Maar bezuinigingen in de jeugdhulp en jeugd-ggz zouden niet mogelijk moeten zijn, gezien de stijgende vraag hiernaar. De organisatie vraagt om die plannen te heroverwegen.

Door: Nationale Zorggids