Normal_psycholoog_psychiater

De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben maandagavond met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 100.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Naast een verhoging van salarissen en toeslagen, dat kan oplopen tot 9 procent, zijn er afspraken gemaakt over een balansbudget van 500 euro voor alle leeftijdsgroepen en de mogelijkheid om vier jaar voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken. Dit meldt FNV. 

Afhankelijk van de functie en of iemand onregelmatige diensten draait, krijgen werknemers in een periode van 3 jaar tijd 7 tot 9 procent verhoging. Dit is opgebouwd uit een structurele loonsverhoging van 2 procent per jaar. Daarnaast verdwijnt de onderste periodiek uit de schalen voor de middengroepen (FWG 35-65) en komt er aan het einde een periodiek bij. Dit komt omgerekend neer op 2 procent extra loon voor deze groepen. Ook wordt de onregelmatigheidstoeslag verbeterd.

Daarnaast ontvangen werknemers een thuiswerkvergoeding van 2 euro per gewerkte thuiswerkdag, een verhoging van de bereikbaarheidstoeslag en een halvering van eigen bijdrage voor woon-werkverkeer naar 14 euro netto. 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Wanneer een werknemer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de nacht meer dan twee uur arbeid heeft verricht, heeft hij recht op ten minste acht uur onafgebroken rust, wat wordt doorbetaald als arbeidsuren. Bij een oproep voor een verschoven dienst of een extra dienst binnen 48 uur, krijgen werknemers naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk. Nu is dat binnen 24 uur.

Ook is afgesproken dat alle werknemers een balansbudget van 500 euro krijgen, waarmee ze kunnen kiezen voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen of ze kunnen het bedrag laten uitbetalen. Parttimers ontvangen dit bedrag naar rato.

Generatieregeling

Voor oudere werknemers is een generatieregeling afgesproken. Vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen zij minder uren gaan werken. Als er maatwerkafspraken worden gemaakt in het kader van duurzame inzetbaarheid, kan de regeling voor vervroegd uittreden worden ingezet.

De cao heeft een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Door: Nationale Zorggids