Normal_hersenen

Het UMCG heeft een subsidie van 2 miljoen euro ontvangen van het Amerikaanse National Institute of Mental Health. Hiermee kan het Groningse universitaire ziekenhuis vijf jaar lang onderzoek doen naar psychiatrische en functionele stoornissen. Deze stoornissen komen vaak samen voor bij mensen, maar wat de oorzaak daarvan is, is veelal onbekend. Dit meldt het UMCG. 

Psychiatrische stoornissen, zoals depressie en angststoornissen, komen vaak samen voor met functionele stoornissen, zoals fibromyalgie en prikkelbare darmsyndroom. Waarom er een verband tussen de stoornissen en is en waarom ze in specifieke ‘families’ voorkomen is niet bekend. Het UMCG gaat onderzoek doen naar gedeelde én unieke risicofactoren voor deze twee stoornissen.

Nieuwe behandelingen ontwikkelen 

Het doel is om uiteindelijk nieuwe behandelingen te kunnen ontwikkelen. Nu moeten artsen vaak lang zoeken naar beste behandeling voor de patiënt. “Door inzicht in de oorzaken te krijgen die ten grondslag liggen aan de stoornissen en de combinatie van verschillende stoornissen, kunnen we volgende stappen zetten in het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en patiënten beter helpen”, zegt psychiater en hoofdonderzoeker Hanna van Loo.

Door: Nationale Zorggids