Merendeel van de werkende Nederlanders is positief over situatie

De pandemie gaat zijn derde jaar in en maakt geen onderscheid. Iedereen moet zich aanpassen aan een situatie die ook nog eens constant verandert. Zeker ook wat betreft werk en werkomstandigheden. Desondanks is het merendeel van de 5,7 miljoen werkende Nederlanders in loondienst opvallend positief over zijn of haar situatie. Dat blijkt uit het grote Nieuwjaarsonderzoek 2022 van online pensioenuitvoerder BeFrank. Dat meldt ANP Expert Support.

Over het geheel genomen zijn de ruim duizend ondervraagden opvallend tevreden over hun baan en werken ze met plezier. Bijna de helft van de mensen geeft zijn werkplezier zelfs met een cijfer hoger dan 8. Een derde van hen geeft een ruime 7.Het deel dat het werkplezier het cijfer 9 geeft is zelfs groter dan zij die een 5 of minder geven. Hierbij moet worden opgemerkt dat ongeveer 40 procent aangeeft dat het werkplezier wel degelijk is afgenomen door de pandemie tegen 10 procent die een verbetering ervaart. Het zijn vooral de werkenden in de leeftijd tot 39 jaar die een verslechtering van hun werksituatie ervaren, met name hoger opgeleiden. Over het geheel genomen is de stemming nog altijd opvallend positief.

Pensioenvoorwaarden

De hoge mate van tevredenheid laat zich terugzien in de beperkte wens om van baan te wisselen. In de leeftijdscategorie tot 30 jaar wil ruim 20 procent bij voorkeur niet meer van organisatie wisselen. Rond het 45ste levensjaar is die wens zelfs verdubbeld. En in de leeftijdscategorie 50-59 is amper 12 procent nog te porren voor een baan bij een andere werkgever. Naast leeftijd is opleidingsniveau sterk van invloed op het willen veranderen van baan. Van de hoogstopgeleiden sluit een kwart een overstap naar een andere werkgever niet uit. Redenen om te wisselen van baan zijn een hoger salaris, een nieuwe uitdaging, minder werkdruk en stress. In die gevallen dat de mogelijkheid van een andere baan zich voordoet, neemt een meerderheid zijn pensioenvoorwaarden mee in de onderhandelingen.

Door: Nationale Zorggids