Normal_student_studeren_laptop

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. De organisaties pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten. Dit meldt de NVvP. 

Uit onderzoeken van het CBS, en het RIVM en Trimbos blijkt dat veel studenten met psychische problemen kampen. Dit varieert van eenzaamheid, somberheid tot levensmoeheid. Juist jongvolwassenen gaan het meest achteruit in hun mentale gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit daarom vandaag in een brief ook voor opening van het mbo, hbo en wo. Naast de studenten geven de steeds wisselende coronamaatregelen ook medewerkers van onderwijsinstellingen continu onzekerheid over de vraag hoe er veilig onderwijs gegeven kan worden. Dat is een bron van stress en het verhoogt de werkdruk, die toch al zo hoog ligt.

Deuren zo snel mogelijk openen

Dit alles pleit, ondanks de oplopende besmettingsgraad, voor het openen van het onderwijs. De NVvP ondersteunt van harte het pleidooi van de nieuwe minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs om de deuren van de onderwijsinstellingen zo snel mogelijk te openen.

Door: Nationale Zorggids