Normal_down_beperking_handicap

Mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening blijven op het gebied van werk en het gebruik van buurtvoorzieningen achter bij de algemene bevolking. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel in samenwerking met het Trimbos-instituut in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, meldt Nivel. 

De focus van het onderzoek ligt op twee artikelen van het VN-Verdrag: Artikel 19 over zelfstandig wonen en deel uitmaken van de samenleving en Artikel 27 over werk en werkgelegenheid. Op beide gebieden blijkt nog niet iedereen op gelijke voet mee te doen. Dit bleek vanmorgen ook al uit onderzoek van het CBS.

Uit onderzoek van Nivel en van CBS blijkt dat het percentage mensen met betaald werk onder mensen met een lichamelijke beperking, chronische ziekte en psychische aandoening veel lager is dan in de algemene bevolking. De lage arbeidsparticipatie komt niet voort uit een geringe behoefte aan betaald werk: 19-23 procent van de mensen met en lichamelijke beperking of psychische aandoening zonder betaald werk, had daar in 2020 wel behoefte aan. In de algemene bevolking was dat 7 procent. Praktisch alle mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening die geen werk hebben, geven aan ondersteuning nodig te hebben om werk te vinden en te kunnen doen. Bijvoorbeeld flexibele werktijden, werk dichtbij huis en de mogelijkheid om thuis te werken.

Meerderheid voelt zich erbij horen op het werk

Van de mensen met een beperking die een betaalde baan hebben, voelt ongeveer tachtig procent zich onderdeel van de groep op het werk. Dit gevoel van inclusie is vergelijkbaar met de algemene bevolking. Drie op de vijf personen met een beperking vinden de beloning die zij krijgen voor hun werk passend, net als in de algemene bevolking. Deze resultaten duiden erop dat wanneer mensen met een beperking eenmaal een betaalde baan hebben, ze vaak wel tevreden zijn en het goed gaat.

Mensen met een verstandelijke beperking komen minder bij buurtvoorziening

Het gebruik van buurtvoorzieningen, zoals de supermarkt of de bibliotheek, is tussen 2016 en 2020 afgenomen in alle groepen mensen met een beperking en ook in de algemene bevolking. Waar er in 2016 een verschil was tussen mensen met een beperking en de algemene bevolking, is dat in 2020 alleen het geval voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit is te verklaren door de coronamaatregelen die een maatschappijbrede afname in het gebruik van buurtvoorzieningen hebben veroorzaakt, aldus Nivel.  De meeste buurtvoorzieningen zijn vrijwel altijd toegankelijk voor mensen met een beperking. Openbare gebouwen, sportlocaties en openbaar vervoer zijn minder toegankelijk voor deze groep. Dit geldt vooral voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking of mensen met een verstandelijke beperking.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/naleving-vn-verdrag-verloopt-moeizaam-qua-betaald-werk-en-gebruik-voorzieningen-voor-mensen, geraadpleegd op 28-2-2022