Normal_eerste_wetenschappelijke_onderbouwing_van_de_papageno_muziektherapie

Kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kunnen al jaren terecht bij Stichting Papageno voor muziektherapie. Mathieu Pater, coördinator Papageno Muziektherapie, deed de afgelopen jaren onderzoek aan de Rijksuniversiteit van Groningen naar de muziektherapie zoals deze vanuit Papageno wordt aangeboden. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het proefschrift ‘Music therapy for children with Autism Spectrum Disorder, Development and first evaluation of the Papageno Music Therapy Program’. Op donderdag 10 maart 2022 om 11:00 uur zal Mathieu Pater zijn proefschrift verdedigen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit meldt Stichting Papageno. 

Met dit onderzoek is op een innovatieve wijze een bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van muziektherapie voor kinderen en jongeren met ASS. Er is op basis van een literatuur review en praktijkonderzoek een uniforme interventiehandleiding ontwikkeld: het Papageno Muziektherapie Programma (PMTP). Deze is vervolgens stapsgewijs getoetst om indicaties te krijgen van de effectiviteit en werkzame elementen. Het verzamelde bewijsmateriaal geeft inzicht in wat er gebeurt binnen de muziektherapie en op basis daarvan is een eerste werkmodel ontwikkeld.

Effectiviteit muziektherapie bij ASS

Bovendien geeft het aanwijzingen voor de effectiviteit van de behandeling en laat het zien wat de inzet van muziektherapie een individueel kind met ASS op kan leveren. De meeste kinderen laten een gunstige ontwikkeling zien op het gebied van het sociale gedrag wanneer het PMTP wordt aangeboden.

Mathieu Pater: “Naast het onderzoek naar de resultaten van de module, hebben we ook gekeken welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze resultaten. Hierbij zagen we dat het heel belangrijk is dat de therapeut aansluiting vindt bij het kind en van daaruit het kind gaat uitdagen tot nieuw gedrag. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer een kind graag toonreeksen speelt, de therapeut hier eerst in mee gaat en daarna wijzigingen maakt in tempo, dynamiek of toonvolgorde om het kind uit te nodigen hier variatie in te maken. Opvallend was dat wanneer de therapeuten abrupte wijzigingen deden er vrijwel altijd een contact moment volgde.”

Generaliseren

Daarnaast is, door het gebruik van meerdere observatoren tijdens het onderzoek, inzichtelijk geworden dat de verworven vaardigheden die in de muziektherapie werden waargenomen, ook werden waargenomen in situaties buiten de therapeutische context. Dit laatste vertelt iets over het generaliseren van de aangeleerde vaardigheden, wat voor iemand met ASS vaak lastig is.  

Nu de eerste wetenschappelijke onderbouwing voor de PMTP er is kan deze in de praktijk worden toegepast op basis waarvan de module verder onderbouwd en onderzocht kan worden.

Door: Nationale Zorggids