Normal_minder_schoolproblemen_voor_kinderen_met_autisme_door_coronapandemie

Hoewel veel kinderen de afgelopen twee coronajaren last hadden van schoolproblemen, gold voor kinderen met autisme juist het tegenovergestelde. Voor hen was het volgen van online onderwijs een goede ervaring, waardoor ze minder prikkels en druk ervaarden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Autisme Register (NAR) in samenwerking met de Universiteit Leiden, meldt NU.nl. 

Kinderen met autisme vinden het lastig om met onverwachte veranderingen om te gaan en hebben veelal behoefte aan structuur en duidelijkheid. Voor hen bood de coronapandemie juist dat. “Zo  kreeg iedereen dezelfde gedragsregels opgelegd. Mogelijk hadden deze gevolgen dus een positief effect op autistische kinderen”, concluderen de onderzoekers.

Jongens met autisme en hoge gemiddelde intelligentie 

Een beperkte groep kinderen met autisme en hoge gemiddelde intelligentie, had juist meer problemen. Het ging hierbij om jongens die juist een lastige tijd hadden tijdens de pandemie. Toch ervaarden zij ook minder overprikkeling door bepaalde maatregelen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky