Nauwelijks stijging in voorschrijven van opioïden op huisartsenposten

In Nederland en België is het voorschrijven van sterke pijnstillers (opioïden) op de huisartsenpost nauwelijks toegenomen in de afgelopen jaren. Huisartsen in Nederland schrijven op de huisartsenpost wel vaker sterke opioïden voor, zoals morfine en oxycodon, dan huisartsen in Vlaanderen. Dit meldt Nivel.

Er is wereldwijd een stijging in het voorschrijven van opioïden bij ernstige pijn. Deze stijging zagen we tot en met 2017 ook in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Dit terwijl de voordelen van deze middelen niet altijd opwegen tegen de risico’s zoals afhankelijkheid van het medicijn en verslaving. Ernstige acute pijn wordt vaak behandeld op de huisartsenpost. Daarom onderzochten we of er op de huisartsenpost de afgelopen jaren ook een toename was in het voorschrijven van opioïden.

Morfine

Tussen 2015 en 2019 werd elk jaar bijna even vaak opioïd voorgeschreven op de huisartsenpost
Het percentage contactmomenten op de huisartsenpost waarbij een huisarts een opioïde voorschreef, schommelde tussen 2015 en 2019 tussen de 2 - 2,5 procent. Dit was in zowel Nederland als Vlaanderen het geval. In Nederlandse huisartsenposten steeg het voorschrijven op de huisartsenpost tot en met 2017 licht, waarna het weer iets daalde. Het meest voorgeschreven opioïd op de Nederlandse huisartsenpost was morfine.

Door: Nationale Zorggids
Bron: 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/nauwelijks-stijging-voorschrijven-van-opioiden-op-huisartsenposten-nederland-en-vlaanderen, geraadpleegd op 19-04-2022