Niels Mulder nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Op woensdagmorgen 11 mei nam Niels Mulder het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over van Elnathan Prinsen, wiens termijn van drie jaar afloopt. De overdracht vond plaats tijdens het meerdaagse wetenschappelijk voorjaarscongres van de NVvP in Maastricht. Mulder ontving symbolisch de strategische toekomstvisie uit handen van Prinsen en hield een toespraak over geschiedenis en toekomst van de psychiatrie. Dit meldt NVvP. 

Mulder is bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC en programmaleider bij het Epidemiologisch en Sociaal Psychiatrisch Research instituut (ESPRi). Hij werkt als psychiater in de acute psychiatrie en als onderzoeker bij Antes, onderdeel van Parnassia Groep.

Samenwerken

Mulder staat bekend als een verbinder, als iemand die van nature de samenwerking zoekt. Met andere bestuurders, vakgenoten, andere disciplines, maar vooral ook met patiënten en hun naasten. Zijn streven naar samenwerken en netwerkpsychiatrie past goed in de strategische toekomstvisie van de NVvP voor de psychiatrische zorg, het vakgebied en de vereniging. Evenals de ambitie (wetenschappelijke) kennis te vergroten, delen en toepassen.

Als verenigingsvoorzitter wil Mulder, met andere partijen, de toegankelijkheid en kwaliteit van de psychiatrische zorg in Nederland verbeteren. “Dat veel mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en hun naasten in Nederland, mede vanwege de wachtlijsten, nog niet de kwaliteit van zorg ervaren die wel mogelijk is, is een persoonlijke drijfveer om het voorzitterschap op me te willen nemen. We moeten er alles aan doen om scherp te zijn op wie onze behandeling en zorg nodig heeft en die volgens de afgesproken kwaliteitsstandaarden leveren”, aldus de nieuwe voorzitter. “Ook het gebrek aan werktevredenheid onder collega’s en de personeelstekorten zijn problemen, waarvoor we oplossingen moeten zoeken, binnen en buiten de psychiatrie, om de beste zorg te kunnen bieden.”

Preventie

Mulder wil zich ook inzetten voor preventie.  “Sociale ellende leidt vaak tot mentale problemen en is een belangrijke factor in het ontstaan van ernstige psychiatrische aandoeningen. Preventie vraagt brede aandacht en inzet. Politieke keuzes hebben mentale gevolgen. Je zou net als milieu-effect-rapportages ook sociaal-mentale-effect-rapportages moeten maken bij beleidskeuzes. “

Psychiaters met wie Niels Mulder vanaf 11 mei het NVvP-bestuur vormt zijn: Alan Ralston (vicevoorzitter), Marja van ’t Spijker, Natasja van de Weg (penningmeester) en Ingrid Willems. Scheidend voorzitter Elnathan Prinsen wordt op 15 juni lid van de raad van bestuur bij Parnassia.

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: 
Levien Willemse