22 procent van de jongeren had tijdens suïcidale gedachten tijdens 3e lockdown

22 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dacht er in de periode december 2021 tot en met februari 2022 serieus over na om een einde aan het leven te maken. Op dat moment gold er een lockdown in Nederland. In die periode registreerden huisartsen ook 37 procent meer suïcide inclusief gedachten en pogingen bij jongeren, vergeleken met dezelfde periode vóór de coronamaatregelen. In deze periode ging het met volwassenen juist beter, blijkt uit het derde kwartaalonderzoek door Netwerk GOR. Dit meldt het RIVM. 

Onderzoekers zochten uit welke groepen meer kans hebben om serieus over zelfdoding na te denken. Het ging vooral om jongeren die ook al kampten met eenzaamheid, verminderde mentale gezondheid en meer PTSS-symptomen. Daarnaast hadden ook jongeren die een gebeurtenis meemaakten die te maken had met corona, vaker suïcidale gedachten. Denk hierbij aan situaties als in het ziekenhuis terechtkomen of als iemand die belangrijk voor hen was overleed aan corona.

Veel jongeren met psychische klachten

Uit deze meting blijkt ook dat veel jongeren last hadden van psychische klachten (43 procent). Ook werd stress genoemd en lichamelijke klachten die mogelijk kwamen door stress, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid of problemen met het geheugen en/of concentratie. 

Beleid en hulpverlening: aandacht voor kwetsbare jongeren

Het is heel belangrijk om, wat er ook gebeurt, in contact te blijven met jongeren, aldus Netwerk GOR. Zo zijn er in Nederland verschillende hulplijnen waar jongeren met psychische problemen terecht kunnen. Onder andere de websites van jongerenhulponline en brainwiki geven een goed overzicht van alle mogelijkheden. Daarnaast is er de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Deze landelijke agenda is één van de pijlers van het landelijk preventiebeleid op het gebied van suïcide. Eén van de projecten die hiertoe behoren en op jongeren is gericht, is STORM. Dit programma draait al op meerdere scholen in Nederland en helpt om mentale gezondheid van leerlingen te verbeteren en de kans op suïcide te verkleinen.

Onder jongeren is in de meetperiode sprake van een verhoogd risico voor de geestelijke gezondheid. Het is volgens de onderzoekers belangrijk om de verdere ontwikkeling goed te blijven volgen en extra alert te zijn op de risicogroepen. Met het oog op de toekomst is het belangrijk om mentale gezondheidsrisico’s bewust mee te nemen in de afwegingen over eventuele nieuwe maatregelen.

Door: Nationale Zorggids