Onderzoek naar gevolgen van coronapandemie voor specifieke groepen

Kennis over de gevolgen van de coronapandemie voor zorguitkomsten van specifieke groepen is cruciaal om behandeling en begeleiding op de persoon af te stemmen. Patiënten die langdurig specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en kinderen met een chronische ziekte zijn daarin tot nu toe onderbelicht gebleven. Dat meldt ZonMw.

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de volksgezondheid en zorguitkomsten. Wat zijn de precieze en onderbouwde effecten daarvan? Vanuit het programma ‘Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19’ financiert ZonMw onderzoek gericht op de uitwerking van kennishiaten rondom de gevolgen voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Deze kennishiaten zijn gebaseerd op kennishiaten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in januari en juni 2021 publiceerde, in samenwerking met de wetenschappelijke beroepsverenigingen. De 2 projecten die nu van start gaan, zijn gericht op 1 van die kennishiaten, namelijk het effect van quarantaine en isolatie op kwetsbare patiëntgroepen. Bij de uitwerking van de kennishiaten staat uitkomstgerichte zorg centraal.

Projecten

De projecten starten uiterlijk in augustus 2022 en hebben een looptijd van ongeveer 2 jaar.

Door: Nationale Zorggids