Wachtlijsten in tbs-klinieken pas in 2026 weggewerkt

Het tekort aan plekken in de tbs-klinieken houdt naar verwachting nog aan tot 2026. Dat schrijft Franc Weerwind aan de Tweede Kamer. De minister voor Rechtsbescherming zegt dat het lastig is om de capaciteit snel op te krikken, zelfs met "verstrekkende en onconventionele maatregelen" zoals de bouw van tijdelijke klinieken. Zolang er geen plek is in een kliniek, moeten de tbs'ers op een plek wachten in de gevangenis.

Weerwind schrijft dat het tbs-systeem verstopt is geraakt en dat de doorstroom maar moeizaam op gang komt. De ongebruikelijke noodoplossingen waar het ministerie van Justitie naar keek, bleken in de praktijk moeilijk tot stand te brengen. Tijdelijke bouw kan ook zomaar twee jaar op zich laten wachten, nog los van het feit dat de gemeenten vaak niet willen meewerken.

De komende periode blijft de nood daarom hoog, waarschuwt de minister. Alleen "dankzij aanvullende inspanningen" van de klinieken zou dat probleem nog nog langer aanhouden dan de ruim drie jaar die hij nu voorziet.

82 mensen wachten op een plek

Volgens de meest recente cijfers uit oktober 2021 wachtten 82 mensen op een plek in de kliniek. Weerwinds voorganger Sander Dekker liet dat aantal "bewust verder toenemen zover nodig", schreef Dekker een halfjaar geleden. Hij waarschuwde wel dat de mensen op de wachtlijst (zogenoemde tbs-passanten) na een tijdje wachten wel recht hebben op een schadevergoeding. In 2020 telde Nederland 1403 tbs'ers, van wie 78 vrouwen.

Door: ANP