Verscherpt toezicht voor zorgboerderij die jeugdhulp biedt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Zorgboerderij 2gether onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn tekortkomingen geconstateerd bij 2gether en er wordt te weinig gestuurd wordt op verbetering hiervan. Dit meldt IGJ. 

 

Op basis van haar inspectieonderzoek concludeert de inspectie dat er een grote hoeveelheid aan tekortkomingen is bij 2gether, hieronder zijn ook tekortkomingen op het sturen op de kwaliteit van de jeugdhulp. De zorgboerderij heeft aangegeven dat zij zal werken aan verbeteringen.

De inspectie heeft beperkt vertrouwen dat 2gether de noodzakelijke verbeteringen zal aanbrengen in de organisatie en kwaliteit van de jeugdhulp. Dit komt door de omvang en inhoud van de noodzakelijke verbeteringen, en het gegeven dat de bestuurder tijdens het toezichttraject niet altijd transparant geweest is en tegenstrijdige informatie heeft verstrekt.

Zes maanden

Het verscherpt toezicht heeft een duur van zes maanden. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Zorgboerderij 2gether Bzowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken en voortgangsrapportages opvragen.

Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie op basis hiervan of het verscherpt toezicht kan worden opgeven. De inspectie kan ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Door: Nationale Zorggids