Percentage mensen met ernstige psychiatrische aandoening in Boekel het hoogst

Patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) hebben vaak een langere periode een psychiatrische stoornis. Ze ondervinden daardoor langdurige beperkingen en hebben meerdere zorgbehoeftes. Daardoor hebben EPA-patiënten vaak een lange tijd zorg nodig. In Boekel is het percentage EPA-patiënten met 3,1 procent het hoogst. Op Vlieland wonen relatief de minste patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Dit meldt Vektis. 

EPA-patiënten worden behandeld vanuit verschillende domeinen binnen de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld intramurale zorg met verblijf vanuit de Wlz of langdurige ggz vanuit de Zvw.  Ook de gemeente speelt een belangrijke rol voor de zorg aan EPA-patiënten, onder meer via beschermd wonen.

Door: Nationale Zorggids