Subsidie voor programma tegen psychische problemen Groninger jongeren

Het UMCG ontvangt een subsidie van €906.632 euro van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Hiermee gaat het met diverse partners de psychische gezondheid verbeteren van inwoners van de provincie Groningen, met name jongvolwassenen. Dit door initiatieven op het gebied van psychische gezondheid te bundelen. Met een gezamenlijke aanpak kunnen gemeenten, scholen, zorgverleners en inwoners psychische problemen eerder en beter signaleren, vroeger ingrijpen en beter behandelen. Doel is om in 10 jaar tijd het aantal inwoners met psychische klachten met 10 procent te verminderen. Dat meldt het UMCG.

In Groningen is de ziektelast vanwege psychische problemen hoog; de vraag naar gespecialiseerde zorg is groot en de GGZ barst uit haar voegen. Dat geldt vooral voor de jeugdzorg. In Groninger gemeenten als Veendam en Oldambt wordt hier fors meer gebruik van gemaakt dan het landelijk gemiddelde. In andere Groninger gemeenten komt daar de continue dreiging van nieuwe aardbevingen en aardbevingsschade nog bij. Onzekerheid rond de versteviging van woningen en compensatie van schade versterken de gevoelens van angst en somberheid. De meeste psychische aandoeningen ontstaan voor het 25e levensjaar, een periode waarin mensen hun opleiding afronden, de eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt, langdurige relaties aangaan en een gezin stichten. Door psychische problemen lukt dit veel minder goed, met levenslange gevolgen voor de arbeidsproductiviteit, maatschappelijke participatie en het sociaal netwerk.

Netwerk brengt samenhang in projecten

Met de subsidie gaat het UMCG samen met diverse partners een netwerk opzetten. Hierin kunnen partijen van elkaar leren op het gebied van het voorkomen van psychische problemen. Dit leidt tot meer samenhang in projecten gericht op het verbeteren van psychische gezondheid. Succesvolle projecten kunnen dan meteen in de hele provincie ingezet worden. Dit netwerk gaat het fundament worden van een programma van 10 jaar. Volgens projectleider Frederike Jörg van het UMCG is voor succesvolle preventie samenwerking tussen een groot aantal partijen noodzakelijk. "Daarom is het zo mooi dat hier zorg- en welzijnsaanbieders, scholen, sportverenigingen, werkgevers, gemeenten, provincies, de GGD, centra voor jeugd en gezin en nog meer partijen meedoen."Verder vereist preventie een lange adem: een investering van tenminste tien jaar. Jörg: "Wanneer we nu investeren in jongeren en zorgen dat een nieuwe generatie gezonder en met meer kansen opgroeit, plukken we daar over 10-15 jaar de vruchten van."

Door: Nationale Zorggids