GGz Centraal in gesprek met buurtbewoners over overlastgevers

In de wijk Berg Zuid in Amersfoort hebben bewoners last van overlastgevende personen die op het terrein van Zon & Schild verblijven, een locatie voor mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen. GGz Centraal heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan met bewoners. Dit meldt De Stentor. 

Volgens bewoners gaat de overlast onder meer over mensen die door buitensporig alcohol- of drugsgebruik op de grond liggen of onzedige voorstellen doen aan kinderen in de buurt. Het terrein is van GGz Centraal, maar wordt ook gebruikt door andere zorgorganisaties die daar gebouwen huren. Inmiddels zijn er al gesprekken geweest met deze organisaties, de wijkagent en de gemeente, maar nog niet met buurtbewoners.

Informatiebijeenkomst

Er komt nu een informatiebijeenkomst voor bewoners zodat de ggz-instelling aan hen kan uitleggen hoe zorgverlening aan mensen met psychiatrische problemen werkt, de opvang van dak- en thuislozen en verslavingsproblematiek. Dat zijn namelijk de doelgroepen die op het Zon & Schild-terrein verblijven.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky